HOE KAN IK RETOURNEREN/RUILEN?

Het spijt ons te horen dat je niet happy bent met je order. Artikelen moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.

LET OP: Supplementen & Sale items vanaf 40% korting en hoger kunnen niet geretourneerd worden!

Je kunt eenvoudig retourneren door onderstaande stappen te volgen.

 1. Log in op je Victory Sportswear “Account”.
 2. Klik op “Order history”.
 3. Klik op “View” naast de order en vind het (de) artikel(en) dat (die) je wilt retourneren en tik op “Apply for refund” of “Refund my entire order”.
 4. Selecteer het aantal items en vertel ons de reden van de retour aanvraag.
 5. Stuur vervolgens je pakket terug naar ons retour adres.
 6. Controleer de status van je retour in je account onder “Refund information”

 

Als je als gast hebt uitgecheckt of je order via een partner hebt aangekocht, stuur dan een e-mail naar returns@victorysportswear.nl met je ordergegevens, het (de) artikel(en) en de reden van de refund aanvraag. Nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen, kun je het pakket terugsturen naar ons retouradres.

RETOUR ADRES

Victory Sportswear
Postbus 10000
5140DA Waalwijk
Nederland

Bij het retourneren van items is de verzending op eigen kosten. Houd er rekening mee dat alle geretourneerde producten aan de volgende voorwaarden moeten voldoen. Indien niet volledig aan de voorwaarden is voldaan, kunnen wij helaas geen verzoeken om een refund in behandeling te nemen, ongeacht of de artikelen naar ons zijn teruggestuurd. De bestelling wordt dan direct geretourneerd aan de afzender.

 • Alle artikelen moeten in de originele verpakking zitten met een intact product label.
 • Alle items moeten in de originele staat zijn, ongedragen, ongebruikt, ongewassen en mogen geen make-up/deo vlekken of dierenharen bevatten.
 • Voeg je pakbon toe en eventueel de reden van je retour.
 • SALE vanaf 40% korting en hoger mag niet worden geretourneerd.
 • LET OP: Als je een gehele order retourneerd dan dien je de GRATIS gift ook mee te retourneren.

 

Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen en verwerkt storten wij binnen 8-10 werkdagen het volledige bedrag terug. Het is helaas niet mogelijk om je geretourneerde artikel te ruilen voor een ander artikel. Stuur je bestelling terug naar ons en bestel het gewenste artikel zelf in het shop.

WAT ALS HET ITEM DAT IK HEB ONTVANGEN DEFECT OF BESCHADIGD IS AANGEKOMEN?

Helaas kan het voorkomen dat je bestelling tijdens de verzending beschadigd is geraakt of dat je het verkeerde artikel hebt ontvangen. In dat geval vragen wij je om direct contact op te nemen met ons via e-mail: orders@victorysportswear.nl. Het is ook handig om foto’s van de klacht te sturen. (Let op! Retourneer het artikel nog niet, helaas kunnen wij zonder foto geen passende oplossing voor je vinden). Onze klantenservice zal je bericht zo snel mogelijk verwerken en zoeken naar de beste oplossing.

HOW DO I RETURN / EXCHANGE?

We are sorry to hear that you’re not happy with your order. Items must be returned within 14 days of receipt.

You can easily return by following the steps below.

 1. Log in to your Victory Sportswear “Account”.
 2. Click on “Order history”.
 3. Click on “View” next to the order and find the item(s) you would like to return and tap “Apply for refund” or “Refund my entire order”.
 4. Select the amount of items and tell us the reason of the refund application.
 5. Submit you return and then send the item(s) back to us.
 6. Check the status of your return process in your account here “Refund information”

 

If you checked out as a guest, send us an email at returns@victorysportswear.nl with your order details, the item(s) and reason of the refund application. After you have received a confirmation email, you can return the package to our return address.

RETURN ADRESS:

Victory Sportswear
Postbus 10000
5140DA Waalwijk
The Netherlands

When returning goods, shipping is at your own expense. Please note that all products returned must met the following conditions. If non of the  onditions are met, we regret to inform that we are unable to process any claims for exchanges or refund regardless that the items have been mailed back to us. We immediately send the order back to sender.

 • All items must be in their original packaging with product tags intact.
 • All items must be in its original condition, unworn, unused, unwashed and should not contain make-up/deoderant stains or animal hair.
 • Add your packing slip and possibly the reason for your return.

Once the returned item is received and processed we will issue a full refund within 10 working days . Unfortunately it is not possible to exchange your returned item for another item. Send your order back to us and order the desired item in the shop yourself.

WHAT IF THE ITEM I RECEIVED IS FAULTY OR DAMAGED?

Unfortunately, it can happen that your order is damaged during shipment or you have received the wrong item. In that case, we ask you to contact our directly true email: orders@victorysportswear.nl. It is also useful to send photos of the complaint. (Note! Do not return the item yet, unfortunately, we cannot find a suitable solution for you without a photo.) Our customer service will process your message as quickly as possible and look for the best solution.